Skip to main content

Szanowni Państwo,

w poszanowaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazuję Państwu podstawowe dane związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Lech Szymanowski , ul. Eugeniusza Węgrzyna 4/20, 80-175 Gdańsk, NIP: 291-021-59-16 zwany dalej: Kancelarią”).

Informuję, że Państwa dane przetwarzane są przez Kancelarię w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jak również, że Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową www.adwokatszymanowski.pl przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (Kancelarii) lub zgody, jeśli o nią się zwrócono. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej (wykonania usługi), informowania o wszelkiego rodzaju zdarzeniach związanych z działalnością Kancelarii lub działalnością klientów Kancelarii, rekrutacji, marketingu oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@adwokatszymanowski.pl.

Nadto informuję Państwa, jako odwiedzających stronę internetową www.adwokatszymanowski.pl, że witryna niniejsza przetwarza informacje zawarte w plikach „cookies”, a administratorem cookies jest Kancelaria.

W trakcie korzystania ze strony internetowej www.adwokatszymanowski.pl w sposób zautomatyzowany za pomocą plików „cookies” zbierane są podstawowe dane dotyczące użytkownika, tj. adres IP (Internet Protocol) przy pomocy którego Państwa komputer łączy się z Internetem, nazwa domeny, rodzaj (typ) przeglądarki używanej do wyświetlenia strony oraz rodzaj (typ) systemu operacyjnego. Pliki „cookies” zapamiętują wybory odwiedzającego stronę, a ich wykorzystanie pozwala na dostosowanie niniejszej witryny do Państwa oczekiwań i potrzeb. Pliki „cookies” gromadzone są również w celach analitycznych, dla ustalenia sposobu korzystania przez użytkowników z niniejszej witryny. Każdy użytkownik może według własnego wyboru zrezygnować z udostępnienia (zezwolenia na gromadzenie) plików „cookies” poprzez ustawienia, wykorzystywanej do wyświetlania niniejszej witryny, przeglądarki internetowej. W wypadku, kiedy użytkownik niezrezygnował z udostępnienia (zezwolenia na gromadzenie) plików „cookies” zgodnie ze zdaniem poprzednim, uważa się, się że użytkownik na gromadzenie plików „cookies” zgodę wyraził.

Kancelaria informuje, że niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analitics, dającej wgląd w ruch generowany na niniejszej witrynie – więcej informacji w przedmiocie zasad działania, zbieranych oraz przetwarzanych przez tę usługę danych znajdą Państwo pod tym linkiem.